Lahti on Suomen teollisen muotoilun suunnannäyttäjä

Lahden seutu on yksi merkittävimmistä muotoiluosaamisen keskittymistä ja tehokkaimmista teollisen muotoilun hyödyntäjistä Suomessa. Lahden seudun tunnetuimmat yritykset ovat jo vuosia hyödyntäneet muotoilua yhtenä keskeisenä kilpailutekijänään. Seudulla toimii lähes 200 muotoilupalveluyritystä tai yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutti on alansa huippu Suomessa ja tunnettu ja tunnustettu myös maailmalla erityisesti teollisesta muotoilustaan. Myös Suomen Muotoilusäätiö sijaitsee Lahdessa.

Teollinen muotoilu on  yksi Lahden alueen osaamiskärjistä. Lahden alueella panostetaan uusien sovellusalueiden, erityisesti ympäristöteknologian ja muotoilun, yhdistämiseen. Lahti aikoo olla Suomen kiinnostavin, kansainvälisesti tunnettu ja pohjoisen Euroopan johtava teollisen muotoilun osaamiskeskittymä sekä Suomen vetovoimaisin alue muotoilukoulutuksen ja - tutkimuksen aloilla.

Tällä sivustolla kerrotaan Lahdelle vuosiksi 2013-2015 laaditusta teollisen muotoilun strategiasta. "Elinkeinoelämää hyödyttävä teollisen muotoilun strategia Lahdesta" kuvaa Lahden designekosysteemin ja sisälsi muotoiluosaamisen kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja käytännön toimenpiteet vuosiksi 2013-2015.

Seuraavien vuosien tavoitteet ja toimenpiteet sisältävä muotoilustrategia julkaistaan kesään 2016 mennessä.

Share