Apurahat & rahoitus

Apurahoja muotoiluun, tuotekehitykseen, koulutukseen, tutkimuksiin, kehittämiseen, markkinointiin, kansainvälistymiseen

 

ASKON SÄÄTIÖ

Askon Säätiön apurahat muotoilun koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

 • Apurahat 1 000 – 10 000 euroa.
 • Jatkuva haku.

Antti Nurmesniemi -jatkokoulutusapuraha

 • Apurahoja jatko-opiskelijoiksi hakeutuville opiskelusta aiheutuvien kulujen sekä matka-, asumis- ja elinkustannusten kattamiseen.
 • Hakijalla oltava tutkinto suoritettuna joko Kuopion muotoiluakatemiasta, Lahden Muotoiluinstituutista, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta, Aalto-yliopiston Taideteollisesta korkeakoulusta,  Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolta tai Tampereen teknillisen yliopiston tai Oulun yliopiston arkkitehtiosastolta.
 • Hakuaika helmi-huhtikuu.

HUONEKALUSÄÄTIÖ

 • Apurahoja yhdelle henkilölle tai useammalle yhdessä tai yhteisölle hankkeisiin tai tarkoituksiin, joilla edistetään huonekalu-, puusepän-, urheiluväline- tai soitinteollisuuden ammatillista, kaupallista tai teknillistä osaamista, markkinointia tai alan kansainvälistymistä.
 • Hakuaika vuosittain helmikuussa.

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO

 • Apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.
 • Keskusrahaston taiteen alojen apurahoilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opintoja. Tieteen apurahat on suunnattu väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain rajoitetusti.
 • Nimikkorahastoista apurahoja erityisesti nimettyihin tarkoituksiin. Esim. Anja ja Jalo Paanasen rahastosta jaetaan apurahoja edistämään yrittäjyyttä, ideoiden tuotteistamista, uusien teknologioiden kehittämistä sekä kaikkia hankkeita, jotka tähtäävät riskialttiidenkin alojen tuotannon ja sitä kautta yleisen taloudellisen toimeliaisuuden tukemiseen.
 • Keskusrahaston hakuaika 1.10. – 31.10.. Maakuntarahastojen hakuaika 10.1. – 10.2.

Päijät-Hämeen rahaston apurahat

 • Apurahoja päijäthämäläisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä Päijät-Hämeessä suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä ja taiteellista työtä varten. Tarkoituksena Päijät-Hämeen maakunnan henkisen ja aineellisen kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen. Päijät-Hämeen rahaston yleisrahaston hakuaika on 10.1. – 10.2.
 • Päijät-Hämeen rahaston alaiset seuraavat nimikkorahastot myöntävät apurahoja muotoiluun, tuotekehitykseen ja alueen elinkeinoelämän kehittämiseen tähtääviin tarkoituksiin: Hämeen kauppakamarin rahasto, Kari Salmen rahasto, Lahden teollisuusseura ry:n rahasto, Luhta Design rahasto ja Raute Oy:n rahasto. Nimikkorahastojen hakuajat vaihtelevat.

 

Rahoitusta

 

TEKES

 • Rahoitusta start-upeille, pk-yrityksille, mikäli tähtäimessä on kasvu ja kansainvälistyminen.

Innovaatioseteli

 • Tekesin Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, joilla on tähtäimessä kansainväliset markkinat, ja jotka haluavat käynnistää toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.
 • Arvoltaan 6 200 € (5 000 € + alv) Innovaatiosetelillä voi ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseen – hankkia asiantuntijapalveluita yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta.