Käyttäjätietoa

Kuluttajat ja käyttäjät kannattaa ottaa mukaan uusien tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseen jo ideointivaiheessa, jotta voidaan varmistaa uusien tuotteiden ja palveluiden tarve, kysyntä ja että ne toimivat käyttäjien toivomalla tavalla. Kuluttaja- ja käyttäjätutkimuksista saatavien tietojen avulla voidaan välttää turhia ratkaisuja ja virheinvestointeja.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n Lahen D -käyttäjäpaneeli on kaikkien Lahden, Hollolan ja Orimattilan yritysten käytettävissä käyttäjätiedon saamiseksi kehitystyön tueksi.

Lue lisää

Muotoilijahaku

Löydä sopivimmat paikalliset osaajat yrityksesi avuksi tuote- ja palvelukehitysprojekteihin: Muotoilijat, t&k-ammattilaiset, 3D-mallintajat, testaus- ja prototypointipalvelujen tarjoajat, nettisivukoodarit, graafiset suunnittelijat, brändinrakentajat ja markkinointiviestinnän ammattilaiset ym. ym.

Lue lisää

DesignLahti Blogit

Ajankohtaisia muotoiluteemoja, mielipiteitä ja pohdintaa. Blogisteina paikalliset muotoilijat, muotoilualan kehittäjät ja vaikuttajat. Tai lahtelaiset yritykset tai tuotteiden, palveluiden ja kaupunkiympäristön käyttäjät.

Lue lisää

Muotoiluneuvonta

Muotoilun keinoin voidaan lisätä paitsi tuotteiden haluttavuutta ja palveluiden toimivuutta, myös tuotannon kannattavuutta. Käyttäjälähtöisen muotoilun, teknologia-, materiaali- ja markkinointiosaamisen yhdistäminen ovat avaimia menestykseen!

Voisiko Sinun yrityksessäsi tehdä jotain eri lailla kuin aiemmin? Kenties olisi tarvetta uudistaa jo olemassa olevia tuotteita tai kehittää niiden rinnalle ihan uusia tuotteita? Maksutonta neuvontaa ja apua yrityksesi tilanteen kartoittamiseen, suunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen on tarjolla!

Lue lisää

Ryhmät

Käytä Design Lahti -sivustomme extranet'ia projektisi toiminta-alustana! Perusta oma ryhmä ja kutsu siihen muita jäseniä! Tai hae jäseneksi muihin ryhmiin!

Lue lisää

Tietopankki

Tietoa muotoilualan ammateista, termeistä, organisaatioista, yrityksistä ja yhteisöistä, koulutuksesta, tutkimustyöstä, kirjallisuudesta jne. Tietopankin sisältöä laajennetaan ja pidetään ajan tasalla sivuston käyttäjien ehdotusten ja päivityspyyntöjen mukaan.

Lue lisää